Pismeni zadaci

Zadatak 1436

Tri profesora matematike pregledaju \(60\) testova za dva sata. Koliko profesora bi pregledalo \(90\) testova za jedan sat?

 

Rešenje: devet

Zadatak 1435

Komad plute i komad hrastovine imaju jednake mase. Koji od tih komada ima veću zapreminu i koliko puta, ako jer poznato da je gustina plute \(0,24g/cm^3\), a gustina hrastovine \(0,96g/cm^3\)?

 

Rešenje: pluta, \(4\) puta

Zadatak 1434

Krećući se brzinom od \(80km/h\) automobil pređe neki put za \(3\) sata i \(15\) minuta. Za koje vreme automobil može da pređe taj put ako mu se brzina smanji za \(15km/h\)?

 

Rešenje: \(4h\)

Zadatak 1433

Bazen napune tri jednake slavine za \(10\) sati. Za koje vreme bi taj bazen napunilo \(5\) istih takvih slavina?

 

Rešenje: za \(6\) sati

Zadatak 1432

Neki posao mogu da završe \(150\) radnika za \(63\) dana. Koliko bi još radnika trebalo zaposliti da bi se taj posao završio za \(42\) dana?

 

Rešenje: još \(12\) radnika

Zadatak 1431

Ako neko otkuca \(48\%\) nekog teksta za \(5\) sati i \(20\) minuta, za koje će vreme otkucati \(\frac{3}{4}\) tog teksta?

 

Rešenje: \(8\) sati i \(20\) minuta

Zadatak 1430

Prijemni ispit u jednoj školi polagalo je \(400\) učenika. Položilo je \(85\%\), a od njih, \(15\%\) imaju svih \(20\) poena. Koliko učenika ima \(20\) poena, a koliko učenika nije položilo ispit?

 

Rešenje: \(51\) i \(60\)

Zadatak 1429

Cena knjige snižena je za \(10\%\), a zatim za još \(20\%\) i sada iznosi \(144\) dinara. Kolika je cena bila pre prvog sniženja?

 

Rešenje: \(200\) dinara.

Zadatak 1428

Cena zbirke zadataka je u maju povećana za \(20\%\), a zatim u junu snižena za \(20\%\). U odnosu na početnu cenu, cena je sada:

a) ista;          b) veća za \(5\%\);          c) manja za \(4\%\);          d) manja za \(2\%\);          e) veća za \(4\%\);

 

Rešenje: Tačan odgovor je c).

Zadatak 1427

Pravougaonom sportskom igralištu dužina je povećana za \(30\%\), a širina za \(50\%\). Za koliko procenata se povećala njegova površina?

a) \(80\%\);          b) \(95\%\);          c) \(30\%\);          d) \(150\%\);          e) \(75\%\);

 

Rešenje: Tačan odgovor je b).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Zavisne veličine Primena proporcionalnosti