Pismeni zadaci

Zadatak 1493

Izračunaj količnik stepena \((xy)^4\) i \(xy^4\).

 

Rešenje: \(x^3\)

Zadatak 1492

Proizvod stepena \(xy^4\) i \(x^4y\) podeli proizvodom stepena \(xy^3\) i \(x^3y\).

 

Rešenje: \(xy\)

Zadatak 1491

Uprosti izraz: $$(4a^3b^2)^2\cdot (2a^2b^2)^3:(2ab^2)^4, (a,b\neq 0)$$

 

Rešenje: \(8a^8b^2\)\(\)

Zadatak 1490

Koji od sledećih izraza

1) \(5x+x\);

2) \(6+x^2\);

3) \(2x^2+3x^2\);

4) \(2x\cdot 3x\);

5) \(2x^2\cdot 3x^2\).

je za svaki \(x\) jednak \(6x^2\)?

 

Rešenje: Tačan odgovor je 4).

Zadatak 1489

Uprosti izraze:

1) \(x\cdot x\cdot x\cdot x\);

2) \(5x^2+x^2+3x^2\);

3) \((-5x)^2:(-5x^2)\);

4 \((2x^2)^3:(4x^5)\).

 

Rešenje: 1) \(x^4\); 2) \(9x^2\); 3) \(-5\); 4) \(2x\);

Zadatak 1488

Koji od navedenih izraza:

1) \(3x^2+4x\);

2) \(10x^4-3x\);

3) \(10x^3-3x^3\);

4) \(7(x+x+x)\);

5) \(7+x+x+x\).

je za svaki \(x\) jednak \(7x^3\)? (uprosti svaki od navedenih izraza, gde je to moguće)

 

Rešenje: Tačan odgovor je 3)

Zadatak 1486

Uprosti izraz: $$(-x)^4\cdot (-x^2)\cdot (-x^3):(-x)^7, (x\neq 0)$$

 

Rešenje: \(-x^2\)

Zadatak 1485

Uprosti izraz: $$\frac{x^3y^4z^5}{xy^3z^5}+(2x)^2y-x^2y$$

 

Rešenje: \(4x^2y\)

Zadatak 0690

Test: MPo7BGII_139

 

Napiši kraće sledeće izraze:

a) \(3b\cdot 3b\cdot 3b\);

b) \(5n^2-11n^2+4n^2\);

c) \(-18x^7:(-9x)\);

d) \((-2y^4)^5\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0685

Test: MPo7BGII_138

 

Napiši kraće sledeće izraze:

a) \(2a\cdot 2a\cdot 2a\);

b) \(4m^2-10m^2+2m^2\);

c) \(-15x^6:(5x)\);

d) \((-3y^5)^3\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Stepen i operacije sa stepenom Uprošćavanje izraza sa stepenom