Pismeni zadaci

Zadatak 0762

Test: MKo7BGII_153

 

Ako je \(4x+P=1\) i \(3-Q=2x\) koliko mora biti \(x\) da bi razlika polinoma P i Q bila jednaka 0?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0761

Test: MKo7BGII_153

 

Dati su polinomi \(A=4x^2-5x-1\) i \(B=-2x^2+3x-1\). Odredi zbir i razliku tih polinoma.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0760

Test: MKo7BGII_153

 

Polinom \(A=5-(x^3-3x^2-5x+6)-(3x-2)\) uredi po rastućim stepenima promenljive.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0757

Test: MKo7BGII_152

 

Ako je \(10-P=3x\) i \(Q-2x=5\) koliko mora biti \(x\) da bi razlika polinoma P i Q bila jednaka 0?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0756

Test: MKo7BGII_152

 

Dati su polinomi \(A=-x^2+3x-5\) i \(B=2x^2+3x-3\). Odredi zbir i razliku tih polinoma.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0755

Test: MKo7BGII_152

 

Polinom \(A=3x^2-(3-2x)-(x^3-5x^2+x-1)\) uredi po opadajućim stepenima promenljive.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0684

Test: MKo7BGII_137

 

Odredi \(P(x)\) ako je:

a) \(P(x)-4x^2+x-5=x^2-x+6 \);

b) \(2x^2-5x-P(x)=3x^2-5 \).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0680

Test: MKo7BGII_136

 

Odredi \(P(x)\) ako je:

a) \(P(x)+3x^2-x+4=4x^2+x-3 \);

b) \(x^2-7x-P(x)=-2x^2+7 \).

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Stepen i operacije sa stepenom Sabiranje i oduzimanje polinoma