Pismeni zadaci

Zadatak 0692

Test: MPo7BGII_139

 

Izračunaj x ako je: $$\frac{x}{8\cdot 5^3}=\frac{6\cdot 3^2}{2^4\cdot 125}$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0687

Test: MPo7BGII_138

 

Izračunaj x ako je: $$\frac{x}{25\cdot 3^4}=\frac{15\cdot 2^2}{27\cdot 5^3}$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0200

Test: MPo7BGII_041

 

Izračunaj \(x\)  ako je:

 

\(\frac{1}{5}\cdot 5^{10}-\frac{1}{25}\cdot 5^{11}+3\cdot 5^9=x\cdot 5^9\)

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0195

Test: MPo7BGII_040

 

Izračunaj \(x\)  ako je:

 

\(\frac{1}{9}\cdot 3^{10}+\frac{1}{3}\cdot 3^9-5\cdot 3^8=x\cdot 3^8\)

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0193

Test:  MKo7BGII_039

 

Izračunaj \(x\)   ako je  \(\frac{5^{18}}{5^6\cdot5^8}=5^x\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0189

Test: MKo7BGII_038

 

Izračunaj \(x\)   ako je  \(7^x=\frac{7^{14}\cdot 7^6}{7^{16}}\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Stepen i operacije sa stepenom Jednačine sa stepenom