Pismeni zadaci

Zadatak 1472

Uprosti izraz $$(3a-2b)(3a+2b)-(3a-2b)^2$$ a onda izračunaj brojevnu vrednost sređenog izraza za \(a=-\frac{1}{6}\) i \(b=\frac{1}{4}\).

 

Rešenje: \(-1\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Množenje polinoma Razlika kvadrata