Pismeni zadaci

Zadatak 1360

Točak se okrenuo 500 puta (bez klizanja) i prešao rastojanje od \(1100m\). Izračunaj prečnik \(d\) tog točka. Uzeti \(\pi =\frac{22}{7}\).

 

Rešenje: \(\approx 0,7m\)

Zadatak 1352

Ako je površina kruga \(P=154cm^2\), izračunaj obim tog kruga. (Uzeti \(\pi = \frac{22}{7}\))

 

Rešenje: \(\approx 44cm\)

Zadatak 1351

Ako je obim kruga \(O=14\pi cm\), izračunaj površinu \(P\) tog kruga.

 

Rešenje: \(49\pi cm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Krug Obim i površina kruga