Pismeni zadaci

Zadatak 1359

Izračunaj meru ugla \(\angle BAC\) na osnovu podataka sa slike. Tačka O je centar kruga.

 

Rešenje: \(50^{\circ}\)

Zadatak 1358

Opisana kružnica oko trouglaIzračunaj meru ugla \(\angle BCA\) na slici. Tačka \(O\) je centar kruga.

 

Rešenje: \(35^{\circ}\)

Zadatak 1357

Kružnica opisana oko pravilnog petouglaU kružnici sa središtem u tački \(O\), poluprečnika \(r\) upisan je pravilni petougao \(ABCDE\). Izračunaj meru ugla \(\angle ABD\).

 

Rešenje: \(36^{\circ}\)

Zadatak 1354

Tangenta krugaIz tačke \(A\) izvan kruga \(k\) sa centrom u tački \(O\) i poluprečnikom \(r=12cm\) konstruisana je tangenta \(t\) na krug \(k\). Neka je \(T\) dodirna tačka tangente \(t\) i kruga \(k\). Ako je dužina duži \(AT\) jednaka \(16cm\), izračunaj dužinu duži \(OA\) (vidi sliku).

 

Rešenje: \(20cm\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Krug Centralni i periferijski ugao kruga