Pismeni zadaci

Zadatak 1446

Ako je \(f(x)=4x-5\), izračunaj vrednosti:

1) \(f(0)\);

2) \(f(-1)\);

3) \(f(\frac{4}{5})\);

4) \(f(a+1)\).

 

Rešenje: 1) \(-5\); 2) \(-9\); 3) \(0\); 4) \(4a-1\).

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Linearna funkcija