Pismeni zadaci

Zadatak 2180

Test: MKo8BGI_385

 

S Primena Talesove teoremeDuž \(DE\) je paralelna stranici \(AB\) trougla \(ABC\). Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu duž \(x\).

Zadatak 2175

Test: MKo8BGI_384

 

S Primena Talesove teoremeDuž \(DE\) je paralelna stranici \(AB\) trougla \(ABC\). Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu duž \(x\).

Zadatak 2109

Test: MKo8BGI_369

 

O Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je visina stuba čija senka ima dužinu \(3m\)?

Zadatak 2105

Test: MKo8BGI_368

 

O Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je dužina senke stuba visine \(3,5m\)?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Sličnost Talesova teorema