Pismeni zadaci

Zadatak 2190

Test: MPo8BGI_387

 

S Vertikalni štap visine \(1,2m\) baca senku \(1,4m\). U blizini štapa se nalazi dalekovod. Kolika je u isto vreme dužina senke dalekovoda ako je njegova visina \(24m\)?

Zadatak 2185

Test: MPo8BGI_386

 

S Vertikalni štap visine \(1,2m\) baca senku \(1,4m\). U blizini štapa se nalazi telefonski stub (dalekovod). Kolika je visina telefonskog stuba ako je u isto vreme dužina njegove senke \(6,3m\)?

Zadatak 2182

Test: MKo8BGI_385

 

O Stranice trougla su \(15cm, 20cm\) i \(12cm\) Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najduža stranica \(18cm\)?

Zadatak 2181

Test: MKo8BGI_385

 

S Konstruiši pravougli trougao \(ABC\) čije su katete \(a=3,6cm\) i \(b=4,8cm\). Konstruiši njemu sličan trougao \(A_1B_1C_1\) čija je kateta \(b_1=6cm\). Izračunaj dužine druge katete i hipotenuze trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 2177

Test: MKo8BGI_384

 

O Stranice trougla su \(15cm, 20cm\) i \(12cm\) Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najkraća stranica \(18cm\)?

Zadatak 2176

Test: MKo8BGI_384

 

S Konstruiši pravougli trougao \(ABC\) čije su katete \(a=3,6cm\) i \(b=4,8cm\). Konstruiši njemu sličan trougao \(A_1B_1C_1\) čija je kateta \(a_1=4cm\). Izračunaj dužine druge katete i hipotenuze trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 2117

Test: MPo8BGI_371

 

S Trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Stranice trougla \(ABC\) su \(AB=6cm,BC=7cm,CA=8cm\), a najveća stranica trougla \(A_1B_1C_1\) je \(6cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 2113

Test: MPo8BGI_370

 

S Trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Stranice trougla \(ABC\) su \(AB=6cm,BC=7cm,CA=8cm\), a najmanja stranica trougla \(A_1B_1C_1\) je \(8cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 2111

Test: MKo8BGI_369

 

S Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=8cm, BC=6cm, B_1C_1=9cm, A_1B_1=15cm$$

Zadatak 2110

Test: MKo8BGI_369

 

S Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(30cm\) a krak \(AC=BD=12cm\). Osnovica trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 2107

Test: MKo8BGI_368

 

S Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=4cm,BC=3cm, A_1C_1=6cm, A_1B_1=7cm$$

Zadatak 2106

Test: MKo8BGI_368

 

S Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(20cm\) i osnovica \(AB\) je \(8cm\). Krak trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

Zadatak 1348

Obim jednakokrakog trougla je \(64cm\), a krak je za \(8cm\) duži od osnovice. Izačunaj dužinu obima \(O_1\) njemu sličnog trougla čija je dužina osnovice \(12cm\).

 

Rešenje: \(48cm\)

Zadatak 1347

Samo jedna od navedenih rečenica je tačna. Koja?

1) Ako dva trougla imaju jednake obime, onda su oni slični.

2) Ako dva jednakokraka trougla imaju jednake obime, onda su oni slični.

3) Moguće je dve stranice proizvoljnog datog trougla preseći pravom koja nije paralelna trećoj stranici, tako da odsečeni trougao bude sličan datom trouglu.

4) Ako je odnos veličina dva ugla jednog trougla jednak odnosu veličina dva ugla drugog trougla, onda su ta dva trougla slična.

5) Ako je ugao pri vrhu jednog jednakokrakog trougla \(54^{\circ}\), a ugao na osnovici drugog jednakokrakog trougla \(64^{\circ}\), onda su ti trouglovi slični.

 

Rešenje: Tačan je odgovor 3).

Zadatak 1346

Dva slična pravougla trouglaOdredi dužinu duži \(DC=x\) prema podacima datim na slici.

 

Rešenje: \(12\)

Zadatak 1345

Dva kvadrata u trougluU trouglu \(ABC\) nacrtana su dva kvadrata \(DEFG\) i \(PQRS\) (vidi sliku). Ako su stranice kvadrata \(DE=10cm\) i \(PQ=5cm\), izračunaj dužinu duži \(AB\).

 

Rešenje: \(20cm\)

Zadatak 1344

U trouglu \(ABC\) stranice \(AB=6cm\) i njoj odgovarajuće visine \(h_c=4cm\), upisan je kvadrat \(MNPQ\) tako da temena \(M\) i \(N\) pripadaju stranici \(AB\), teme \(P\) stranici \(BC\) i teme \(Q\) stranici \(AC\). Izračunaj dužinu stranice tog kvadrata.

 

Rešenje: 2,4cm

Zadatak 1343

Primena Talesove teoremeOdredi dužinu duži \(DE=x\) prema podacima sa slike, ako je \(AB=30, AD=15\) i \(DC=10\).

 

Rešenje: \(12\)

Zadatak 1342

Slični trougloviOdredi dužinu duži \(CE=x\) prema podacima na slici, ako je \(AD=12,DC=30\) i \(BC=48\).

 

Rešenje: \(20\)

Zadatak 1341

Izračunaj visinu drveta ako je dužina njegove senke \(8,2m\), a istovremeno je, dužina senke vertikalnog štapa visine \(3m\) jednaka \(4,1m\).

 

Rešenje: \(6m\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Sličnost Sličnost trouglova