Pismeni zadaci

Zadatak 2112

Test: MKo8BGI_369

 

S Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(4cm\) i \(9cm\).

Zadatak 2108

Test: MKo8BGI_368

 

S Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(2cm\) i \(8cm\).

Zadatak 0006

Test: MPo8BGI_001

 

Za trougao ABC važi: \(\measuredangle ACB\) je 90°, \(\ AC=2\sqrt{5}, CD=4 cm\)  i  \(\measuredangle ADC\)  je 90°  pri čemu je tačka \(D\in AB\). Izračunaj površinu trougla ABC.

 


 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0006

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Sličnost Primena sličnosti na pravougli trougao