Pismeni zadaci

Zadatak 2118

Test: MPo8BGI_371

 

S Ugao diedra \(\alpha p\beta \) je \(90^{\circ}\). Tačka \(M\) se nalazi u unutrašnjosti diedra, od jedne strane diedra je na rastojanju od \(6\sqrt{3}cm\), a od ivice diedra \(12cm\). Koliko je rastojanje tačke \(M\) od druge strane diedra?

Zadatak 2114

Test: MPo8BGI_370

 

S Ugao diedra \(\alpha p\beta \) je \(90^{\circ}\). Tačka \(M\) se nalazi u unutrašnjosti diedra, od jedne strane diedra je na rastojanju od \(4cm\), a od ivice diedra \(8cm\). Koliko je rastojanje tačke \(M\) od druge strane diedra?

Zadatak 0637

Test: MPo8BGI_127

 

Osnovica \(AB=8\sqrt{3}cm\) jednakostraničnog trougla ABC pripada ivici diedra od 45°. Ako teme C pripada jednoj strani diedra koliko je ono udaljeno od druge strane diedra?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0637

Zadatak 0632

Test: MPo8BGI_126

 

Osnovica \(AB=18cm\) jednakokrakog trougla ABC pripada ivici diedra od 60°. Krak trougla je \(15cm\). Ako teme C pripada jednoj strani diedra koliko je ono udaljeno od druge strane diedra?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0632

Zadatak 0562

Test: MPo8BGI_111

 

Data je kocka \(ABCDA_{1}B_{1}C_{1}D_{1}\) ivice 5cm.

a) Odredi ortogonalnu projekciju duži \(B_{1}D_{1}\), \(AC_{1}\) i \(CC_{1}\) na ravan \(\alpha(B,C,D)\).

b) Izračunaj dužine tih duži i njihovih ortogonalnih projekcija.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0562

Zadatak 0560

Test: MPo8BGI_111

 

Nacrtaj kvadar ABCDEFGH pa oboji ravan \(\beta (B,G,H)\). Ispitaj u kakvom su međusobnom položaju:

a) prava \(m(B,C) \) i ravan \(\beta\);

b) prava \(n(A,G) \) i ravan \(\beta\);

c) prave \(m\) i \(n\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0560

Zadatak 0557

Test: MPo8BGI_110

 

Data je kocka \(ABCDA_{1}B_{1}C_{1}D_{1}\) ivice 5cm.

 

a) Odredi ortogonalnu projekciju duži \(A_{1}C_{1}\), \(CA_{1}\) i \(DD_{1}\) na ravan \(\alpha(B,C,D)\).

 

b) Izračunaj dužine tih duži i njihovih ortogonalnih projekcija.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0557

Zadatak 0555

Test: MPo8BGI_110

 

Nacrtaj kvadar ABCDEFGH pa oboji ravan \(\alpha (A,H,G)\). Ispitaj u kakvom su međusobnom položaju:

a) prava \(p(E, F) \) i ravan \(\alpha\);

b) prava \(q(B,H) \) i ravan \(\alpha\);

c) prave \(p\) i \(q\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0555

Zadatak 0513

Test: MPo8BGI_101

 

Ugao diedra je 60°. Tačka M pripada jednoj strani diedra i udaljena je od druge strane didera 6cm. Odredi njeno rastojanje od ivice diedra. Nacrtaj skicu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0513

Zadatak 0509

Test:

 

Ugao diedra je 45°. Tačka M pripada jednoj strani diedra i udaljena je od ivice didera 6cm. Odredi njeno rastojanje od druge strane diedra. Nacrtaj skicu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0509

Zadatak 0260

Test: MPo8NSI_060

 

Tačka A se nalazi na jednoj strani diedra čiji je ugao 60°. Izračunaj rastojanje tačke A od druge strane diedra, ako je njeno rastojanje od ivice diedra 18cm.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0260

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Tačka, prava, ravan Diedar