Pismeni zadaci

Zadatak 2191

Test: MPo8BGI_387

 

S Ortogonalna projekcija duži \(AB\) na ravan \(\pi\) je duž \(A'B'\). Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) ako je \(AB=10cm,AA'=5cm,BB'4cm\). Tačke \(A\) i \(B\) nalaze se sa raznih strana ravni \(\pi\).

Zadatak 2186

Test: MPo8BGI_386

 

S Ortogonalna projekcija duži \(AB\) na ravan \(\pi\) je duž \(A'B'\). Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) ako je \(AB=10cm,AA'=5cm,BB'4cm\). Tačke \(A\) i \(B\) nalaze se sa iste strane ravni \(\pi\).

Zadatak 2184

Test: MKo8BGI_385

 

NKvadar Dat je kvadar na slici. Koliko je rastojanje između temena \(D\) i ivice:

a) \(AD\); b) \(DC\); c) \(GH\); d) \(EH\)?

Zadatak 2183

Test: MKo8BGI_385

 

O KockaKoje prave određene temenima kocke na slici su:

a) paralelne ravni \(DCC_1\);

b) normalne na ravan \(DCC_1\).

Zadatak 2179

Test: MKo8BGI_384

 

N Kvadar Dat je kvadar na slici. Koliko je rastojanje između temena \(B\) i ivice:

a) \(AD\); b) \(DC\); c) \(GH\); d) \(EH\)?

Zadatak 2178

Test: MKo8BGI_384

 

O KockaKoje prave određene temenima kocke na slici su:

a) paralelne ravni \(ABD\);

b) normalne na ravan \(ABD\).

Zadatak 2120

Test: MPo8BGI_371

 

N U ravni \(\alpha\) nalazi se jednakostranočni trougao \(ABC\) čija je stranica \(12cm\). U centru kruga opisanog oko trougla \(ABC\) postavljena je normala na ravan i na njoj određena tačka \(M\) koja je od ravni \(\alpha\) na rastojanju od \(6cm\). Koliko je rastojanje tačke \(M\) od stranica trougla?

Zadatak 2119

Test: MPo8BGI_371

 

S Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) duži \(AB\) na ravan \(\pi \) ako prava \(AB\) zaklapa sa ravni \(\pi \) ugao od \(60^{\circ}\) i \(AB=10cm\).

Zadatak 2116

Test: MPo8BGI_370

 

N U ravni \(\alpha\) nalazi se jednakostranočni trougao \(ABC\) čija je stranica \(12cm\). U centru kruga upisanog u trougao \(ABC\) postavljena je normala na ravan i na njoj određena tačka \(M\) koja je od ravni \(\alpha\) na rastojanju od \(6cm\). Koliko je rastojanje tačke \(M\) od temena trougla?

Zadatak 2115

Test: MPo8BGI_370

 

S Izračunaj dužinu projekcije \(A'B'\) duži \(AB\) na ravan \(\pi \) ako prava \(AB\) zaklapa sa ravni \(\pi \) ugao od \(45^{\circ}\) i \(AB=20cm\).

Zadatak 0638

Test: MPo8BGI_127

 

Projekcija duži \(AB=8cm\) na ravan ima dužinu \(\sqrt{15}cm\). Koliko je tačka A udaljena od projekcijske ravni, ako je tačka B udaljena \(3cm\) i ako su tačke A i B sa raznih strana projekcijske ravni.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0638

Zadatak 0633

Test: MPo8BGI_126

 

Projekcija duži \(AB=3\sqrt{5}cm\) na ravan ima dužinu \(3cm\). Koliko je tačka B udaljena od projekcijske ravni, ako je tačka A udaljena \(1cm\) i ako su tačke A i B sa iste strane projekcijske ravni.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0633

Zadatak 0514

Test: MPo8BGI_101

 

Ortogonalna projekcija duži MN na ravan \(\pi\) je duž \(M_{1}N_{1}\). Ako je \(MM_{1}=8cm\), \(NN_{1}=4cm\) i \(MN=13cm\) izračunaj dužinu projekcije \(M_{1}N_{1}\). Tačke M i N se nalaze sa raznih strana ravni \(\pi\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0514

Zadatak 0510

Test: MPo8BGI_100

 

Ortogonalna projekcija duži MN na ravan \(\pi\) je duž \(M_{1}N_{1}\). Ako je \(MM_{1}=8cm\), \(NN_{1}=4cm\) i \(MN=13cm\) izračunaj dužinu projekcije \(M_{1}N_{1}\). Tačke M i N se nalaze sa iste strane ravni \(\pi\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0510

Zadatak 0261

Test: MPo8NSI_060

 

Izračunaj dužinu projekcije duži AB čija je dužina 13cm, na projekcijsku ravan, ako je rastojanje tačke A od projekcijske ravni 4cm, a rastojanje tačke B je 9cm.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0261

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Tačka, prava, ravan Ortogonalna projekcija