Pismeni zadaci

Zadatak 2194

Test: MPo8BGI_387

 

N Odredi vrednost promenljive \(y\) za koju je vrednost izraza \(\frac{y}{2}-2\) za \(y\) manja od izraza \(\frac{y+3}{3}\).

Zadatak 2189

Test: MPo8BGI_386

 

N Odredi vrednost promenljive \(y\) za koju je vrednost izraza \(\frac{y-14}{3}\) jednaka polovini izraza \(5(2y-1)\).

Zadatak 1532

Obim jednakokrakog trougla je \(13,5cm\), a krak je za \(3cm\) duži od osnovice. Izračunaj dužinu osnovice i dužinu kraka tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1532

Zadatak 1531

Za \(5\) godina Ana će biti \(3\) puta starija od Saše. Pre \(5\) godina Ana je bila \(7\) puta starija od Saše. Koliko godina ima Ana, a koliko Saša sada?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1531

Zadatak 1530

Majka ima \(40\) godina a ćerka \(8\). Za koliko godina će majka biti tri puta starija od ćerke?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1530

Zadatak 1529

Jedna porodica ima šestoro dece. Razlika među njima je po dve godine. Sva deca zajedno imaju \(54\) godine. Koliko godina ima najstarije dete, ako u porodici nema dece rođene iste godine?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1529

Zadatak 1526

Učenik od kuće do škole, vozeći bicikl stalnom brzinom, stiže za \(2h\). U povratku mu je brzina manja za \(3km/h\) i stiže kući za \(2\) sata i \(30\) minuta. Koliko kilometara je škola udaljena od učenikove kuće?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1526

Zadatak 1525

U prodavnici su pristigle jabuke prodate za tri dana. Prvog dana je prodata \(\frac{1}{4}\) ukupne količine, drugog dana \(\frac{4}{7}\) preostale količine i trećeg dana \(27kg\) jabuka. Koliko jabuka je ukupno dostavljeno toj prodavnici?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1525

Zadatak 1524

Učenik je prvog dana pročitao \(\frac{3}{16}\) knjige, drugog dana \(2,4\) puta više nego prvog dana, a trećeg dana \(87\) strana. Koliko strana ima ta knjiga?

 

Rešenje: \(240\)

Zadatak 0803

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Jagoda je rođena u prošlom veku. Zbir cifara godine njenog rođenja je za 2 veći od broja njenih godina. Koje godine je rođena Jagoda?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0803

Zadatak 0802

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Ako se datom trocifrenom broju izbriše cifra desetica onda se dobija broj koji je 6 puta manji od datog. O kom broju je reč?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0802

Zadatak 0801

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Dvocifren broj je za 45 veći od dvocifrenog broja koji se dobija kada njegove cifre zamene mesta. O kojim brojevima je reč?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0801

Zadatak 0800

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Brojevi 2 i 3 su jedina rešenja kvadratne jednačine \(5x-6=x^2\). Dokaži.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0800

Zadatak 0799

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Dokaži da je 5 jedino rešenje linearne jednačine \(5x-6=3x+4\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0799

Zadatak 0798

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Kazaljke na časovniku pokazuju 9 sati. Posle koliko vremena će se one prvi put poklopiti?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0798

Zadatak 0797

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Razlika dva broja je 13,86. Ako se većem broju pomeri zapeta ulevo, za jedno mesto, dobija se manji broj. Koji su to brojevi?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0797

Zadatak 0796

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Put između Beograda i Minhena Dušan je prešao za tri dana. Prvog dana je prešao \(\frac{1}{4}\), a drugog dana \(\frac{2}{5}\) celog puta. Trećeg dana je prešao 16km više od \(\frac{1}{3}\) celog puta. Kolika je dužina celog puta?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0796

Zadatak 0795

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Ako se pomeša 30t kafe čija je cena 200din/kg sa 20t kafe čija je cena 290din/kg, i na to doda profitna stopa 25%, kolika će biti prodajna cena kafe, ako je profit ukalkulisan u prodajnu cenu i ako je PDV za kafu 18%?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0795

Zadatak 0794

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

U tri cisterne je ukupno bilo 780hl soka. Ako iz prve istočimo \(\frac{1}{4}\), iz druge \(\frac{1}{5}\), i iz treće \(\frac{3}{7}\) soka, u sve tri cisterne će ostati ista količina soka. Kolika je količina soka bila u svakoj od cisterni?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0794

Zadatak 0793

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Jedna cev puni bazen za 6 sati, a druga za 10 sati. Cev koja prazni bazen istoči pun bazen vode za 5 sati. Za koliko će se sati napuniti bazen ako istovremeno rade sve tri cevi?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0793

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Linearne jednačine i nejednačine s jednom nepoznatom Primena linearnih jednačina s jednom nepoznatom