Pismeni zadaci

Zadatak 0803

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Jagoda je rođena u prošlom veku. Zbir cifara godine njenog rođenja je za 2 veći od broja njenih godina. Koje godine je rođena Jagoda?

 

Rešenje:


 

 Nedostaje nešto. Zadatak ima previše rešenja!

 

god. rođ
1990
1991
1992
1989
zbir cifara
19
20
21
27
god. st.
17
18
19
25
tek. godi.
2007
2009
2011
2014