Pismeni zadaci

Zadatak 1524

Učenik je prvog dana pročitao \(\frac{3}{16}\) knjige, drugog dana \(2,4\) puta više nego prvog dana, a trećeg dana \(87\) strana. Koliko strana ima ta knjiga?

 

Rešenje: \(240\)