Pismeni zadaci

Zadatak 1525

U prodavnici su pristigle jabuke prodate za tri dana. Prvog dana je prodata \(\frac{1}{4}\) ukupne količine, drugog dana \(\frac{4}{7}\) preostale količine i trećeg dana \(27kg\) jabuka. Koliko jabuka je ukupno dostavljeno toj prodavnici?

 

Rešenje:

\(84kg\)