Pismeni zadaci

Zadatak 1530

Majka ima \(40\) godina a ćerka \(8\). Za koliko godina će majka biti tri puta starija od ćerke?

 

Rešenje:

Za \(8\) godina.