Pismeni zadaci

Zadatak 1531

Za \(5\) godina Ana će biti \(3\) puta starija od Saše. Pre \(5\) godina Ana je bila \(7\) puta starija od Saše. Koliko godina ima Ana, a koliko Saša sada?

 

Rešenje:

Ana \(40\), Saša \(10\).