Zadatak 1532

Obim jednakokrakog trougla je \(13,5cm\), a krak je za \(3cm\) duži od osnovice. Izračunaj dužinu osnovice i dužinu kraka tog trougla.

 

Rešenje:

Osnovica je dužine \(2,5cm\) a krak \(5,5cm\).