Pismeni zadaci

Zadatak 0792

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Đorđe pojede teglu meda za 14 dana. Đorđe i Vera zajedno pojedu teglu meda za 10 dana. Za koliko bi dana sama Vera pojela teglu meda?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0792

Zadatak 0791

Zbirka zadataka iz matematike za osmi razred osnovne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

 

Mara je dobila kutiju punu bombona. Prvog dana je pojela \(\frac {1}{4}\), a drugog dana \(\frac {1}{4}\) ostatka. Koliko bombona je dobila Mara, ako joj je na kraju drugog dana ostalo 9 bombona?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0791

Zadatak 0636

Test: MPo8BGI_127

 

Iz dva mesta međusobno udaljena 55km idu jedan ka drugom dva smučara maratonca, prvi brzinom 12, a drugi brzinom 10 kilometara na čas. Posle koliko vremena će se sresti?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0636

Zadatak 0631

Test: MPo8BGI_126

 

Po kružnoj stazi dužine 1100 metara krećući se u suprotnim smerovima voze jedan ka drugom dvojica biciklista, jedan brzinom 27 kilometara na čas a drugi brzinom 28 kilometara na čas. Posle koliko vremena će se sresti?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0631

Zadatak 0628

Test: MKo8BGI_125

 

Odredi broj koji je za 95 veći od zbira svoje trećine i svoje četvrtine.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0628

Zadatak 0623

Test: MKo8BGI_124

 

Odredi broj koji je za 105 veći od razlike svoje polovine i svoje trećine.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0623

Zadatak 0559

Test: MPo8BGI_111

 

Jedan broj je pet puta veći od drugog. Ako manji broj povećamo za 10, a veći smanjimo za 10, njihov odnos će biti 1:3. Nađi te brojeve.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0559

Zadatak 0554

Test: MPo8BGI_110

 

Jedan broj je tri puta veći od drugog. Ako manji broj povećamo za pet, a veći smanjimo za 5, njihov odnos će biti 3:7. Nađi te brojeve.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0554

Zadatak 0552

Test: MKo8BGI_109

 

Odredi broj koji ima osobinu da mu je trećina umanjena za 5 veća za 3 od njegove petine.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0552

Zadatak 0548

Test: MKo8BGI_108

 

Odredi broj koji ima osobinu da mu je polovina umanjena za 10 veća za 14 od njegove osmine.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0548

Zadatak 0508

Test: MPo8BGI_100

 

Ako se četvrtini nepoznatog parnog broja doda zbir prethodna dva parna broja dobija se broj 30. Koji je to broj?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0508

Zadatak 0506

Test: MKo8BGI_099

 

Jelena će za 7 godina biti 1,5 puta starija nego što je sada. Koliko godina ima sada Jelena?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0506

Zadatak 0501

Test: MKo8BGI_098

 

Marija ima 14 godina. Njena majka je sada tri puta starija od nje. Za koliko će godina majka biti 2 puta starija od nje?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0501

Zadatak 0263

Test: MPo8NSI_060

 

Otac ima 32, a sin 4 godine. Za koliko godina će otac biti pet puta stariji od sina? (sastavi jednačinu i reši je)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0263

Zadatak 0005

Test: MPo8BGI_001

 

Dijagonale jednog romba razlikuju se za 3 cm. Ako se kraća dijagonala uveća za 2 cm, a duža umanji za 4 cm, površina romba se smanji za 6 cm2. Izračunaj površinu tog romba.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0005

Zadatak 0002

Šifra zadatka: MPo8BGI_001

 

Odredi \(a\) u jednačini \((a-3)x+(a+1)(3-x)=x-7\) tako da je ona ekvivalentna jednačini \(\frac{x-5}{3}-\frac{x-2}{2}=x-3\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0002

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Linearne jednačine i nejednačine s jednom nepoznatom Primena linearnih jednačina s jednom nepoznatom