Pismeni zadaci

Zadatak 0705

Test: MPo8BGII_142

 

Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične trostrane prizme ako je površina jedne bočne strane \(16cm^2\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0705\(P_{BS}=16cm^2\)

\(H=a\)

_______________

\(V=?\)

\(P_{BS}=a^2\)

\(a^2=16\)

\(a=H=4cm\)

$$V=B\cdot H$$
$$B=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$
$$B=\frac{4^2\sqrt{3}}{4}$$
$$B=\frac{16\sqrt{3}}{4}$$
$$B=4\sqrt{3}cm^2$$
$$V=4\sqrt{3}\cdot 4$$
$$V=16\sqrt{3}cm^3$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina trostrane prizme Zadatak 0705