Pismeni zadaci

Zadatak 1331

Kako treba izmeniti dužinu ivice kocke da bi se zapremina:

1) uvećala \(27\) puta;

2) smanjila \(8\) puta?

 

Rešenje: 1) \(3\) puta; 2) \(2\) puta.

Zadatak 1330

Izračunaj površinu kvadra \(ABCDA_1B_1C_1D_1\) ako je ivica \(AB=4cm\), dijagonala osnove \(ABCD\) iznosi \(AC=5cm\) i prostorna dijagonala \(AC_1=13cm\).

 

Rešenje: \(192cm^2\)

Zadatak 1326

Osnova prave prizme je romb čije su dijagonale \(d_1=48cm \) i \(d_2=20cm\). Izračunaj površinu omotača \(M\), ako je visina prizme jednaka dužini osnovne ivice prizme.

 

Rešenje: \(2704cm^2\)

Zadatak 1325

Ako se ivica kocke poveća za \(2cm\), onda se njena površina poveća za \(96cm^2\). Izračunaj ivicu kocke i njenu zapreminu.

 

Rešenje: \(2cm; 8cm^3\)

Zadatak 1324

Zapremina sobe oblika kvadra iznosi \(41,6m^3\). Izračunaj zapreminu druge sobe u tom stanu ako je njena širina tri puta veća od širine, a dužina dva puta manja od dužine prve sobe.

 

Rešenje: \(62,4m^3\)

Zadatak 1323

Ivice kvadra \(a, b\) i \(c\), odnose se kao \(3:4:5\). Ako je površina kvadra \(P=94cm^2\), izračunaj zapreminu tog kvadra.

 

Rešenje: \(60cm^3\)

Zadatak 1322

Tri mesingane kocke ivica \(3cm, 4cm\) i \(5cm\) pretopljene su u jednu kocku. Izračunaj površinu te nove kocke:

 

Rešenje: \(216cm^2\)

Zadatak 1321

Izračunaj dijagonalu pravilne četvorostrane prizme ako je dijagonala osnove \(d_O=8cm\), a dijagonale bočnih strana \(d_{BS}=7cm\)

 

Rešenje: \(9cm\)

Zadatak 1320

Ako kocku ivice \(a=21cm\) razrežemo na kockice ivice:

1) \(7cm\);

2) \(3cm\);

koliko se dobija kockica? Nacrtaj skicu.

 

Rešenje: 1) \(27\); 2) \(343\)

Zadatak 1318

Izračunaj dužinu dijagonale prave četvorostrane prizme ivica \(a=3cm, b=3\sqrt{3}\) i \(c=8cm\)

 

Rešenje: \(10cm\)

Zadatak 1317

Površina dijagonalnog preseka kocke je \(49\sqrt{2}cm^2\). Izračunaj zapreminu te kocke.

 

Rešenje: \(343cm^3\)

Zadatak 0788

Test: MPo8BGII_159

 

Dijagonala kvadra je \(26cm\), a osnovne ivice \(8cm\) i \(6cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0788

Zadatak 0787

Test: MPo8BGII_159

 

Zapremina kocke je \(64cm^3\). Izračunaj njenu površinu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0787

Zadatak 0783

Test: MPo8BGII_158

 

Dijagonala kvadra je \(13cm\), a osnovne ivice \(3cm\) i \(4cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0783

Zadatak 0782

Test: MPo8BGII_158

 

Zapremina kocke je \(125cm^3\). Izračunaj njenu površinu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0782

Zadatak 0712

Test: MPo8BGII_143

 

Izračunaj zapreminu tela na slici.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0712

Zadatak 0709

Test: MPo8BGII_143

 

Izračunaj zapreminu pravilne četvorostrane prizme ako je osnovna ivica \(4cm\) a visina \(5cm\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0709

Zadatak 0707

Test: MPo8BGII_142

 

Izračunaj površinu tela na slici.

 slika uz zadatak 0707

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0707

Zadatak 0706

Test: MPo8BGII_142

 

Dve ivice kvadra su \(16cm\) i \(6cm\) a njegova zapremina je \(192cm^3\). Izračunaj površinu tog kvadra.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0706

Zadatak 0704

Test: MPo8BGII_142

 

Izračunaj površinu pravilne četvorostrane prizme ako je osnovna ivica \(4cm\) a visina \(5cm\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0704

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina četvorostrane prizme