Pismeni zadaci

Zadatak 0707

Test: MPo8BGII_142

 

Izračunaj površinu tela na slici.

 slika uz zadatak 0707

Rešenje:


 

Osnova je mnogougao koji se sastoji od dva pravougaonika dimenzija 10 x 6 i 6 x 6 centimetara.

$$B=10\cdot 6+6\cdot 6$$
$$B=96cm^2$$

Obim osnove je $$O_{B}=10+12+6+6+4+6=44cm$$

Omotač:

$$M=O_{B}\cdot H$$
$$M=44\cdot 4$$
$$M=176cm^2$$

Konačno:

$$P=2B+M$$
$$P=2\cdot 96+176$$
$$P=368cm^2$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina četvorostrane prizme Zadatak 0707