Zadatak 0712

Test: MPo8BGII_143

 

Izračunaj zapreminu tela na slici.

 

Rešenje:


 

Potrebno je zamisliti veći kvadar, izračunati mu zapreminu, a zatim oduzeti zapreminu zamišljnog manjeg kvadra:

$$V=V_{1}-V_{2}$$

\(a_{1}=10cm\)
\(b_{1}=12cm\)
\(c_{1}=3cm\)
$$V_{1}=10\cdot 12\cdot 3$$
$$V_{1}=360cm^3$$
\(a_{2}=6cm\)
\(b_{2}=6cm\)
\(c_{2}=1cm\)
$$V_{2}=6\cdot 6\cdot 1$$
$$V_{2}=36cm^3$$
$$V=360-36$$
$$V=324cm^3$$