Zadatak 0782

Test: MPo8BGII_158

 

Zapremina kocke je \(125cm^3\). Izračunaj njenu površinu.

 

Rešenje:


\(V=125cm^3\)

___________

\(P=?\)

$$V=a^3$$

$$125=a^3$$

$$5^3=a^3$$

$$a=5cm$$

 

$$P= 6 \cdot a^2$$

$$P=6 \cdot 5^2$$

$$P=6 \cdot 25$$

$$P=150cm^2$$