Zadatak 0783

Test: MPo8BGII_158

 

Dijagonala kvadra je \(13cm\), a osnovne ivice \(3cm\) i \(4cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0704\(D=13cm\)

\(a=3cm\)

\(b=4cm\)

_________

\(c=?, P=?\)

$$d^2=a^2+b^2$$
$$d^2=3^2+4^2$$
$$d^2=25$$
$$d=5cm$$

$$D^2=d^2+c^2$$
$$c^2=13^2-5^2$$
$$c^2=169-25$$
$$c=\sqrt{144}$$
$$c=12cm$$

$$P=2(ab+bc+ca)$$
$$P=2(3\cdot 4+4\cdot 12+12\cdot 3)$$
$$P=192cm^2$$