Pismeni zadaci

Zadatak 0788

Test: MPo8BGII_159

 

Dijagonala kvadra je \(26cm\), a osnovne ivice \(8cm\) i \(6cm\). Izračunaj visinu i površinu tog kvadra.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0788 \(D=26cm\)

\(a=8cm\)

\(b=6cm\)

_________

\(c=?, P=?\)

$$d^2=a^2+b^2$$
$$d^2=8^2+6^2$$
$$d^2=100$$
$$d=10cm$$

$$D^2=d^2+c^2$$
$$c^2=26^2-10^2$$
$$c^2=676-100$$
$$c=\sqrt{576}$$
$$c=24cm$$

$$P=2(ab+bc+ca)$$
$$P=2(8\cdot 6+6\cdot 24+24\cdot 8)$$
$$P=764cm^2$$


Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina četvorostrane prizme Zadatak 0788