Zadatak 1317

Površina dijagonalnog preseka kocke je \(49\sqrt{2}cm^2\). Izračunaj zapreminu te kocke.

 

Rešenje: \(343cm^3\)