Zadatak 1322

Tri mesingane kocke ivica \(3cm, 4cm\) i \(5cm\) pretopljene su u jednu kocku. Izračunaj površinu te nove kocke:

 

Rešenje: \(216cm^2\)