Pismeni zadaci

Zadatak 1324

Zapremina sobe oblika kvadra iznosi \(41,6m^3\). Izračunaj zapreminu druge sobe u tom stanu ako je njena širina tri puta veća od širine, a dužina dva puta manja od dužine prve sobe.

 

Rešenje: \(62,4m^3\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina četvorostrane prizme Zadatak 1324