Zadatak 1331

Kako treba izmeniti dužinu ivice kocke da bi se zapremina:

1) uvećala \(27\) puta;

2) smanjila \(8\) puta?

 

Rešenje: 1) \(3\) puta; 2) \(2\) puta.