Pismeni zadaci

Zadatak 0702

Test: MKo8BGII_141

 

Osnovna ivica pravilne četvorostrane prizme je  \(4cm\) i visina \(8cm\). Izračunaj dužine dijagonale bočne strane i dužinu dijagonale prizme.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0702

Zadatak 0698

Test: MKo8BGII_140

 

Dijagonala strane kocke je \(12\sqrt{2}cm\). Izračunaj osnovnu ivicu i dijagonalu kocke.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0698

Zadatak 0223

Test: MPo8BGII_045

 

Ako sve ivice osnove pravilne četvorostrane prizme smanjimo za trećinu, a sve bočne ivice za njihovu polovinu od prizme će nastati kocka čiji je dijagonalni presek površine \(144\sqrt {2}cm^2\).

 

a) Izračunaj razliku površina date prizme i dobijene kocke;       b) izračunaj odnos zapremina date prizme i dobijene kocke.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0223

Zadatak 0221

Test: MPo8BGII_045

 

Merni brojevi dužina ivica kvadra su tri uzastopna prosta broja takva da nijedan nije paran a svi su jednocifreni. Odredi njegovu površinu i zapreminu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0221

Zadatak 0218

Test: MPo8BGII_044

 

Ako sve ivice osnove pravilne četvorostrane prizme smanjimo za polovinu, a sve bočne ivice za njihovu trećinu od prizme će nastati kocka čiji je dijagonalni presek površine \(100\sqrt {2}cm^2\).

 

a) Izračunaj razliku površina date prizme i dobijene kocke;    b) izračunaj odnos zapremina date prizme i dobijene kocke.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0218

Zadatak 0216

Test: MPo8BGII_044

 

Merni brojevi dužina ivica kvadra su tri uzastopna prosta broja takva da je jedan od njih paran. Odredi njegovu površinu i zapreminu.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0216

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina četvorostrane prizme