Pismeni zadaci

Zadatak 0710

Test: MPo8BGII_143

 

Izračunaj zapreminu pravilne jednakoivične šestostrane prizme ako je površina jedne bočne strane \(16cm^2\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0710\(P_{BS}=16cm^2\)

\(a=H\)

___________

\(V=?\)

$$P_{BS}=a^2$$
$$16=a^2$$
$$a=4cm$$
$$V=B\cdot H$$
$$B=6\cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$
$$B=6\cdot \frac{4^2\sqrt{3}}{4}$$
$$B=6\cdot 4\sqrt{3}$$
$$B=24\sqrt{3}cm^2$$
$$V=24\sqrt{3}\cdot 4$$
$$V=96\sqrt{3}cm^3$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Prizma Površina i zapremina šestostrane prizme Zadatak 0710