Pismeni zadaci

Zadatak 1238

Izračunaj zapreminu jednakoivične trostrane piramide (pravilnog tetraedra) u funkciji ivice \(a\).

 

Rešenje: \(\frac{a^3\sqrt{2}}{12}\)

Zadatak 1235

Ako je bočna ivica pravilne trostrane piramide \(8cm\), a ugao između bočnih ivica \(90^{\circ}\), izračunaj površinu te piramide.

 

Rešenje: \(32(3+\sqrt{3})cm^2\)

Zadatak 1233

Odredi zapreminu pravilne trostrane piramide visine \(9\sqrt{3}cm\), ako bočna ivica sa svojom projekcijom na ravan osnove određuje ugao od \(60^{\circ}\).

 

Rešenje: \(\frac{2187}{4}cm^3\)

Zadatak 1232

Izračunaj zapreminu pravilne trostrane piramide, ako je dužina visine bočne strane (apotema) \(12cm\), a visina piramide \(6cm\).

 

Rešenje:

Zadatak 1230

Osnova piramide je pravougli trougao kateta \(12cm\) i \(9cm\). Izračunaj zapreminu te piramide ako je njena visina jednaka hipotenuzi trougla osnove, a njeno podnožje je teme pravog ugla osnove.

 

Rešenje: \(270cm^3\)

Zadatak 1226

Izračunaj površinu pravilne trostrane piramide, ako je osnovna ivica \(10cm\), a bočna ivica \(13cm\).

 

Rešenje: \((25\sqrt{3}+180)cm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Piramida Površina i zapremina trostrane piramide