Pismeni zadaci

Zadatak 1237

Izračunaj površinu pravilne šestostrane piramide ako je poluprečnik upisanog kruga u osnovu piramide \(6cm\), a ugao između bočne strane i ravni osnove \(45^{\circ}\).

 

Rešenje: \(72\sqrt{3}(1+\sqrt{2})cm^2\)

Zadatak 1228

Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je obim osnove \(36cm\), a površina jedne bočne strane \(18cm^2\).

 

Rešenje: \(54\sqrt{3}cm^3 \)

Zadatak 1221

Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica \(6cm\), a bočna ivica \(3\sqrt{5}cm\).

 

Rešenje: \(162\sqrt{3}cm^3\)

Zadatak 1218

Izračunaj zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica \(4cm\), a bočna ivica određuje sa osnovom ugao od \(45^{\circ}\).

 

Rešenje: \(32\sqrt{3}\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Piramida Površina i zapremina šestostrane piramide