Pismeni zadaci

Zadatak 1242

Ako je obim osnog preseka jednakostraničnog (ravnostranog) valjka (\(H=2r\)) jednak \(48cm\), izračunaj površinu i zapreminu tog valjka.

 

Rešenje: \(216\pi cm^2; 432\pi cm^3\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Valjak Zadatak 1242