Zadatak 1244

Površina valjka je \(108\pi cm^2\). Odredi visinu valjka i poluprečnik osnove, ako se oni odnose kao \(1:2\).

 

Rešenje: \(3cm; 6cm\)