Pismeni zadaci

Zadatak 1251

Ako se valjak visine \(5dm\) i prečnika \(1dm\) preseče sa ravni koja sadrži osu valjka, izračunaj površinu jedne tako dobijene polovine valjka. (Uzeti \(\pi \approx \frac{22}{7}\))

 

Rešenje: \(13\frac{9}{14}dm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Valjak Zadatak 1251