Pismeni zadaci

Zadatak 1252

Ako je površina preseka valjka i ravni paralelne sa ravni osnove \(36\pi cm^2\) i površina osnog preseka \(48cm^2\), izračunaj površinu i zapreminu tog valjka.

 

Rešenje: \(120\pi cm^2; 144\pi cm^3\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Valjak Zadatak 1252