Zadatak 1261

Ako je obim osnove prave kupe \(16\pi cm\), a visina \(6cm\), izračunaj površinu te kupe.

 

Rešenje: \(144\pi cm^2\)