Zadatak 1263

Izvodnica prave kupe sa osnovom određuje ugao od \(60^{\circ}\). Izračunaj zapreminu te kupe, ako je dužina poluprečnika osnove \(12cm\).

 

Rešenje: \(576\pi \sqrt{3}cm^3\)