Zadatak 1266

Ako je površina prave kupe \(96\pi cm^2\), a prečnik osnove \(12 cm\), izračunaj površinu osnog preseka kupe.

 

Rešenje: \(48cm^2\)