Zadatak 1270

Pravougli trougao oštrog ugla od \(30^{\circ}\) i kraće katete \(9cm\) rotira oko duže katete. Izračunaj površinu i zapreminu tako nastalog tela.

 

Rešenje: \(243\pi cm^2; 243\pi \sqrt{3}cm^3\)