Zadatak 1272

Površina prave kupe iznosi \(144\pi cm^2\), a površina omotača je tri puta veća od površine osnove te kupe. Izračunaj njenu zapreminu.

 

Rešenje: \(144\pi \sqrt{2}cm^3\)