Pismeni zadaci

Zadatak 1273

Ako površina omotača prave kupe iznosi \(243\pi cm^2\), a dužina izvodnice je tri puta veća od dužine poluprečnika osnove te kupe, izračunaj zapreminu kupe.

 

Rešenje: \(486\sqrt{2}\pi cm^3\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Kupa Zadatak 1273