Zadatak 1277

Ako je visina prave kupe dva puta duža od poluprečnika osnove kupe, odredi odnos površina osnove i omotača te kupe.

 

Rešenje: \(\sqrt{5}:5\)