Zadatak 1319

Zbir dužina svih ivica kocke iznosi \(48cm\). Izračunaj površinu i zapreminu kupe čija je osnova upisana u osnovu kocke, a vrh kupe je u preseku dijagonala gornje osnove te kocke.

 

Rešenje: \(4\pi (1+\sqrt{5})cm^2\)