Pismeni zadaci

Zadatak 1295

Lopta se kotrlja pravolinijski, bez klizanja. Ako se obrne \(10\) puta na putu dužine \(628cm\), izračunaj površinu i zapreminu te lopte.

 

Rešenje: \(400\pi cm^2; \frac{4000}{3}\pi cm^3\)

Zadatak 1294

Ivica kocke jednaka je prečniku lopte \(a=2r\). Koje telo ima veću površinu i za koliko? Razliku izrazi u funkciji promenljive \(a\).

 

Rešenje: kocka; \(2,86a^2\)

Zadatak 1293

Oko ravnostrane (jednakostranične) kupe (prečnik osnove kupe jednak izvodnici) prečnika osnove \(2r\) opisana je lopta. Odredi odnos zapremina kupe i lopte.

 

Rešenje: \(9:32\)

Zadatak 1292

Izračunaj površinu sfere opisane oko kvadra čije su ivice \(6cm, 8cm\) i \(24cm\).

 

Rešenje: \(676\pi cm^2\)

Zadatak 1291

Oko lopte je opisan valjak. Odredi odnos površina lopte i valjka.

 

Rešenje: \(2:3\)

Zadatak 1290

Od drvene kocke ivice \(6dm\) treba napraviti loptu najveće moguće zapremine. Izračunaj zapreminu otpadaka. (Za \(\pi \) uzeti \(\frac{22}{7}\))

 

Rešenje: \(102\frac{6}{7}dm^3\)

Zadatak 1289

Koliko je \(dm^2\) kože potrebno za pravljenje fudbalske lopte prečnika \(24cm\) ako se zna da je potrebno dodati \(20\%\) više kože za ušivanje.

 

Rešenje: \(\approx 21,70dm^2\)

Zadatak 1288

Ako je za bojenje lopte prečnika \(1dm\) utrošeno \(20g\) boje, koliko treba boje za bojenje lopte prečnika \(4dm\)?

 

Rešenje: \(320g\)

Zadatak 1287

Tri metalne kugle poluprečnika \(6cm, 8cm\) i \(10cm\), pretopljene su u jednu loptu. Izračunaj prečnik tako dobijene lopte.

 

Rešenje: \(24cm\)

Zadatak 1286

Zapremina jedne lopte jednaka je osmini zapremine druge lopte. Odredi odnos dužina njihovih poluprečnika.

 

Rešenje: \(1:2\)

Zadatak 1285

Metalna lopta poluprečnika \(9cm\) pretopljena je u valjak visine \(3cm\). Odrediti površinu i zapreminu valjka.

 

Rešenje: \(756\pi cm^2; 972\pi cm^3\)

Zadatak 1284

Izračunaj masu bakarne šuplje lopte (u \(kg\)) čiji je spoljašnji prečnik dužine \(18cm\), a unutrašnji \(14cm\). Gustina bakra je \(9g/cm^3\).

 

Rešenje: \(\approx 14,54kg\)

Zadatak 1283

Data je kocka ivice \(a\). Odredi odnos površina upisane i opisane sfere oko te kocke.

 

Rešenje: \(1:3\)

Zadatak 1282

Ako se poluprečnik lopte poveća tri puta, koliko se puta poveća zapremina iste lopte?

 

Rešenje: \(27\) puta

Zadatak 1281

Površina polulopte je \(108\pi cm^2\). Izračunaj njenu zapreminu.

 

Rešenje: \(288\pi cm^3\)

Zadatak 1280

Površina lopte je \(50,24cm^2\). Izračunaj obim velikog kruga te lopte. (\(\pi =3,14\)).

 

Rešenje: \(12,56cm\)

Zadatak 1279

Krug površine \(16 \pi cm^2\) rotira oko jednog svog prečnika. Izračunaj površinu tako dobijenog tela.

 

Rešenje: \(64\pi cm^2\)

Zadatak 1278

Izračunaj prečnik lopte čija je površina \(314cm^2\). (\(\pi =3,14\))

 

Rešenje: \(10cm\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Lopta