Pismeni zadaci

Zadatak 1303

Ako je $$\begin{matrix}
3x+2y & = &23 \\
 2x-5y& = &-29
\end{matrix}$$

vrednost izraza \((10x-3y)(10x+3y)\) je:

a) \(-2\);          b) \(-9\);         c) \(11\);         d) \(28\);         e) \(459\).

 

Rešenje: Tačan odgovor je e).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 8. razred Sistemi linearnih jednačina Zadatak 1303